azstav_logo

Monolity

Jednou z hlavních činností firmy AZ STAV je provádění železobetonových monolitických konstrukcí v průmyslových objektech, bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti.

Jedná se převážně o realizace spodních staveb, monolitické skelety, nosné i opěrné stěny, monolitické stropy, vodotěsné betony, retenční jímky, odpadní nádrže, pohledové betony, sloupy, průvlaky, věnce, překlady a řadu dalších konstrukcí.

Monolitické konstrukce provádíme pomocí systémového bednění renomovaného výrobce bednicích systémů PERI. Při realizacích využíváme kvalitní výztuž a moderních technologií bedně-ní, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla. Všechny konstrukce lze provést i jako pohledové.

Zároveň s monolitickými konstrukcemi provádíme i další stavební práce související, jako jsou asfaltové i foliové hydroizolace, tepelné izolace, ochranné přizdívky, dozdívky, zámečnické prvky a další.

Hlavní náplní firmy je realizace projektů většího rozsahu, přesto se nevyhýbáme ani realizaci staveb pro drobné stavebníky, jako jsou základové konstrukce a monolitické stropy rodinných domů.

V souladu se svým speciálním zaměřením na železobetonové monolitické konstrukce nabízíme i variantní přepracování projektové dokumentace z prefabrikovaných konstrukcí na monolitické, včetně statického výpočtu autorizovaným statikem, pro porovnání cenových nabídek. Jde zejména o stropní konstrukce navržené jako montované nebo polomontované, kde poměr užit-né hodnoty vůči ceně bývá obvykle výhodnější pro monolitické řešení.